Jarní soustředění hráčů CZDGA

Golf Centrum Čechie Praha

Předposlední soustředění hráčů CZDGA před zahájením nové sezóny proběhlo v sobotu 24. 3. 2018 v Golfcentru Hotel Čechie Praha. Účastníci Pavel Bambousek, František Hes, Věra Hesová, Václav Mráz, Aleš Süsser a Anna Voláková pod vedením trenérů Barbory Vejlupkové a Jakuba Važanského prověřili a pilovali své dovednosti tentokráte nejen ve vyhřívaných prostorech vnitřního indooru, ale v odpolední části programu i na plochách venkovních. Nechyběly patovací soutěže a teoretická příprava zaměřená na psychické stavy předstartovní, soutěžní i po soutěžní.

Děkujeme trenérům za mnohé cenné tipy a rady, Golfcentru Čechie za vynikající tréninkové zázemí a všem hráčům za účast a skvělou atmosféru během celého soustředění.