Akce

Den otevřených dveří v Beřovicích

V sobotu 25. 8. 2012 proběhl na GC Beřovice Den otevřených dveří pro hendikepované. Akce, kterou zaštítili GC Beřovice, Konto BARIÉRY a CZDGA, byla příjemným setkáním známých tváří, ale i nově příchozích zájemců o hendigolf. Na driving range byla možnost vyzkoušet a procvičit hru pod dohledem zkušených trenérů, vozíčkářům, ale nejenom jim, byl k vyzkoušení přistaven Paragolfer, hráči CZDGA předvedli svůj um, s nově příchozími sdíleli své zkušenosti, s trenéry debatovali o svém postižení a dělili se o své zážitky.

Seminář pro trenéry hendigolfu

Dne 28. května proběhl v prostorách Zbraslav Golf Academy první z řady Seminářů pro trenéry hendigolfu, který pořádala Česká golfová asociace hendikepovaných / CZDGA společně s Profesionální golfovou asociací hráčů a učitelů golfu v ČR / PGAC. S potěšením lze konstatovat, že se setkal s velkým zájmem nejen ze strany budoucích trenérů hendikepovaných golfistů, ale i ze strany zástupců resortů a klubů.

Exhibice s paragolferem v Sokolově

Nezaháleli jsme ani tento víkend. Náš reprezentant hrající na Paragolferu Aleš Trnka předvedl v rámci sobotního turnaje malou exhibici a dokázal přítomným, že i vozíčkář může hrát golf.

Do vložené soutěže nearest to pin se zapojilo hned několik statečných tělesně zdravých, kteří předvedli skvělé výkony. Nejblíže jamce se z Paragolferu dostal prezident klubu p. Ladislav Šulda. Blahopřejeme.

Děkujeme organizátorům turnaje za pozvání na tuto akci a GC Sokolov spolupráci.

Stránky