Poděkování Nadaci Hanuše Goldscheidera pro český golf

Praha

Jsme moc pyšní na dva mladé talentované hráče a členy CZDGA Lukáše Šnobla a Zuzku Lesse.
Lukáš je ochrnutý na polovinu těla a má Aspergerův syndrom, ale díky golfu za poslední roky vyspěl a dokazuje, že golfová hra je nejlepší terapií, nejen těla, ale i duše.
Zuzka má sluchové postižení, které jí ale nebrání ve hře, zapojení se v CZDGA a k tomu, aby byla usměvavým sluníčkem v našich řadách.
Vzhledem k tomu, že naši mládežníci rostou v jejich bagu se nacházela směsice půjčených a second-hand holí, bylo nutné se poohlédnout po holích nových.
Jsme nesmírně rádi a velmi tímto děkujeme Nadaci Hanuše Goldscheidera pro český golf za to, že poskytla finanční prostředky na nákup dvou sad holí právě pro Lukáše a Zuzku.
O fitting se postaral Michal Prokop ze společnosti Golfsmith a pro oba naše hráče to byla nezapomenutelná zkušenost.
Obrovský dík patří paní Marii Stilerové, člence správní rady, která hole předala u příležitosti Klubového otvíráku na Loretě Pyšely.
Velmi děkujeme, vážíme si Vaší pomoci.