Účast našich reprezentantů v ProAm D+D REAL CZECH CHALLENGE OPEN