Jak začít s hendigolfem

Prvním a nejpodstatnějším krokem je rozhodnutí golf vyzkoušet. Kam? V rámci projektu „Golf bez bariér“ zřizujeme Tréninková centra hendikepovaných golfistů, kde jsou připraveni odpovědět na dotazy speciálně vyškolení trenéři hendigolfu, kteří budou zároveň dohlížet na vaše první golfové krůčky. Taktéž je pro vás připraveno kompletní golfové vybavení a tréninkové míče. V některých TCHG je k dispozici i speciální golfový vertikalizační vozík pro paraplegiky – Paragolfer. A co s sebou? Pouze dobrou náladu a chuť vyzkoušet hru, kterou může hrát na stejné úrovni zdravý i hendikepovaný golfista. Vše ostatní je k dispozici zdarma.

S jakým postižením lze golf hrát?

Na tuto otázku nelze přesně odpovědět, protože každým rokem přibývá hendigolfistů, kteří neustále posouvají hranice možností. Podle mezinárodně používaného dělení lze stanovit následující kategorie:

  • mentální postižení
  • sluchové postižení
  • spastické postižení (zejména lokomotická postižení zpravidla neurologického původu, zejména ochrnutí – převážně vlivem dětské mozkové obrny, převážně postižení vrozená)
  • tělesné postižení (lokomotická postižení zpravidla ortopedického původu, zejména poúrazové stavy, většinově postižení získaná)
  • zrakové postižení

Jaké golfové vybavení budu potřebovat?

V první fázi nebudete potřebovat vlastně nic. Vše je pro vás zdarma připraveno v TCHG. Jedná se o vstup na driving range, golfové hole, tréninkové míče, asistenci trenéra, tréninkové pomůcky a další. Teprve po prvotním seznámení s golfovou hrou se sami rozhodnete, zda se golfu budete věnovat i nadále.

A co bude dál?

V druhé fázi si jako každý začínající golfista můžete pořídit vlastní výbavu. Z tohoto důvodu je připravena partnerská firma Golfsmith, která vám odborně poradí s výběrem holí a na zakázku je upraví dle vaší potřeby. Ty si pak za dotovanou cenu můžete zakoupit. Stejně tak jako ostatní vybavení.

Pokud budete pilně trénovat, můžete začít hrát golf na golfových akademiích partnerských resortů CZDGA. Bude záležet jenom na vás, kdy získáte osvědčení ke hře na golfových hřištích ČR a stanete se plnohodnotným členem některého partnerského golfového klubu CZDGA.

Můžete taktéž získat zdravotní průkaz European Disabled Golf Association – medical pass. Ten vás jako reprezentanta ČR v případě odpovídající herní výkonnosti opravňuje ke startu na mezinárodních turnajích.

NUESTRAS MARCAS