Spolupracující resorty

  • Všechny
  • Tréninková centra
  • Partnerská hřiště
  • Hřiště reprezentace

Snahou CZDGA je úspěšná reprezentace České republiky na European tour – EDGA Order of Merit, dalších světových soutěžích a budování reprezentačního hendigolfového týmu na letní paralympijské hry. Z důvodu kvalitní přípravy českých hendigolfových reprezentantů spolupracuje CZDGA s golfovými resorty a hřišti, která dlouhodobě poskytují optimální podmínky pro přípravu reprezentačního týmu ČR na mezinárodní turnaje.

V souladu s dokumentem Koncepce rozvoje golfu v ČR v letech 2009 – 2013, verze 2011 – 2013, vydaném ČGF, usiluje CZDGA, ČGF a PGAC o plnohodnotné zapojení hendikepovaných do golfového prostředí prostřednictvím klubů. Na základě podpory hendikepovaných golfistů ze strany klubů – projekt „Golf bez bariér“, může tento status získat každý subjekt, který je řádným členem ČGF a vytvoří optimální podmínky pro golfovou hru hendikepovaných a to zejména některou z forem řádného členství.

Jedná se o fázi, kdy místně příslušný hendikepovaný golfista úspěšně složí Zkoušku golfové způsobilosti s HCP 54 a požádá o možnost stát se řádným členem tohoto klubu.

Tréninkové centrum hendikepovaných golfistů (dále jen TCHG) je status, který CZDGA ve spolupráci s ČGF (Česká golfová federace) a Profesionální golfovou asociací hráčů a učitelů golfu v ČR (PGAC) uděluje golfovým subjektům, které jsou členem ČGF. Udělení tohoto statusu je možné pouze na základě splnění podmínek pro přidělení statusu TCHG a jedná se především o vytváření a rozvoj optimálních podmínek pro golf hendikepovaných, umožnění plnohodnotného tréninku hendikepovaných pod vedením trenéra, který splňuje kvalifikační kritéria CZDGA pro výuku golfu hendikepovaných. Tyto lze dosáhnout pouze profesním vzděláním v součinnosti s hlavním trenérem CZDGA. Nezbytnou podmínkou je samostatná sportovní existence žádajícího subjektu a to zejména ve vazbě na golfové hřiště. CZDGA, ČGF a PGAC poskytuje TCHG logistickou, materiální a technickou podporu dle počtu a aktuálních potřeb hendikepovaných hráčů CZDGA.