Golfové dny otevřených dveří s CZDGA pro děti, mládež, veřejnost a hendikepované

Tuto dosud ojedinělou sportovně – propagační akci pro děti, mládež, veřejnost a hendikepované naplánovala Česká golfová asociace hendikepovaných (CZDGA) v rámci projektu Golf bez bariér na závěr měsíce června. Místem konání se stalo 22. – 23. června golfové hřiště v Hluboké nad Vltavou a 25. – 26. června golfové cvičiště v Třeboni.

Hlavním smyslem této akce byla prezentace sportovního odvětví – golfu jako ideální volnočasové aktivity nejen pro děti, mládež a veřejnost, ale také pro zdravotně/tělesně hendikepované, pro jejich sociální okolí – rodiny, přátele a podporovatele.

Za plánování a technickou přípravu zodpovídala Lucie Boudová, která je regionálním koordinátorem CZDGA. Záštitu nad akcemi převzal hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola, společně s náměstkyní hejtmana Mgr. Ivanou Stráskou a starostové měst Hluboká nad Vltavou Ing. Tomáš Jirsa a Třeboně Mgr. Terezie Jenisová.

V rámci akce byly osloveny všechny základní a střední školy z Hluboké nad Vltavou a Třeboně, škola pro sluchově postižené v Českých Budějovicích, široká veřejnost, zájmové organizace, spolky, sdružení, sportovní kluby, domov pro osoby se zdravotním postižením a další subjekty. Na celé akci spolupracoval kombinovaný tým cvičitelů a trenérů Slavíček Golf Academy – Tomáš Slavíček, Filip Cidlinský, Karolína Šubrtová, Jan Pospíšil a Bohumil Křivda. Tým trenérů Golf Klubu Hluboká nad Vltavou Pavel Ambrož, Jiří Filip, Jan Vítů, Václav Fiala, Adam Vlček, Štěpán Daněk a Roman Khaur. Trenéři hendigolfu Kateřina Mašínová, Tomáš Horák, Aleš Nýdl a Petr Míšek jr. Golfový program SNAG paralelně probíhal na nižších stupních základních škol v Hluboké nad Vltavou a Třeboni pod dohledem Lenky Dvorské – Müllerové, Petra Dvorského, Davida Kaplana a Sergeje Ivanyuka. Pro názornou demonstraci hry hendikepovaných a praktické informace, byli přítomni reprezentanti ČR v hendigolfu Miroslav Lidinský, Michal Hošna, Pavel Kamír, František Hes, Aleš Süser a Pavel Bambousek. Poslední jmenovaný je hráč na speciálním golfovém vertikalizačním vozíku Paragolferu, který umožňuje vozíčkářům – paraplegikům, plnohodnotný švih ve vzpřímené poloze. Vertikalizační vozíky byly po celou dobu konání akcí k dispozici všem návštěvníkům.

Celou akci přijeli osobně podpořit Ondřej Lieser a Marek Novýprofesionální golfisté, členové PGAC. Oba jmenovaní se aktivně zapojili do tréninku mládeže, vyzkoušeli program SNAG, předvedli studentům golfovou hru a na Gymnáziu Třeboň absolvovali odpolední besedu, která se nesla ve velmi přátelské a uvolněné atmosféře. Věra Hesová, Jana Brábníková – generální sekretář CZDGA a Veronika Hrindová – zástupce GK Hluboká nad Vltavou, podávaly aktuální informace týkající se dalšího golfového a klubového rozvoje a možného zapojení do projektu Golf bez bariér.

Velkou část z celkového počtu návštěvníků tvořili žáci základních a středních škol, pro které byly vyhrazeny dopolední praktické seznamovací tréninky. Žáci 1. – 5. tříd základních škol se seznámili s golfem zábavnou formou prostřednictvím programu SNAG v tělocvičnách škol. Žáci 6. – 9. tříd absolvovali společně se studenty středních škol první lekce na hřišti a cvičišti. Odpolední golfové seznamovací bloky pak patřily veřejnosti.

Na základě potvrzených počtů lze konstatovat, že se během obou dvoudenních akci seznámilo s golfem více než 1500 žáků a studentů. Zhruba dalších 400 zájemců z řad veřejnosti přišlo na odpolední tréninky, včetně třeboňských lázeňských hostů s omezenou hybností. Nejmladší účastníci byli čtyřletí, nejstaršímu bylo 86 let. Potěšujícím zjištěním byla skutečnost, že se žáci a studenti vraceli v odpoledních hodinách k dalším individuálním tréninkům. Vzhledem k zájmu ze strany vyučujících i studentů byla aktuálně řešena otázka možnosti založení golfového kroužku v Třeboni.

Tyto akce by se nemohly uskutečnit bez spolupráce a podpory Měst Hluboká nad Vltavou a Třeboň. Zejména Lázně Aurora s.r.o., Technické služby Města Třeboň s.r.o. a Golfový resort Hluboká nad Vltavou převzaly na svá bedra mnoho logistických úkolů. Dále si velmi vážíme finanční podpory akce od partnerů AutoMeškan SH s.r.o., AGRICO, Retre s.r.o., Rybářství Třeboň Hld. a.s.

Pivovar Bohemia Regent, a.s. dodal pro návštěvníky vybrané nealkoholické produkty za výrobní cenu a při zakoupení každého nápoje byl rozdíl z celkové ceny věnován CZDGA jako podpora rozvoje hendigolfu v ČR.

Výsledek akce – představit golf jako plnohodnotné sportovní odvětví pro každého a jako opravdový sport „bez bariér“, byl jednoznačně splněn.

Počty žáků a seznam zúčastněných škol:
Hluboká nad Vltavou
ZŠ Hluboká nad Vltavou - 360
Základní a střední škola pro sluchově postižené České Budějovice - 56
Třeboň
ZŠ Na sadech - 250
ZŠ Sokolská - 410
Gymnázium - 250
Obchodní akademie, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třeboň - 200
Střední škola rybářská a vodohospodářská J. Krčína - 85

Nike Dame Sko Udsalg