Start golfové akademie pro žáky speciální školy Olgy Havlové v Janských Lázních

Po podzimním premiérovém seznámení žáků školy s hendigolfem, které se uskutečnilo dne 21. 9. 2014 v golfovém resortu Mladé Buky, nastala druhá a nejdůležitější fáze.

Ve škole proběhl ve středu 21. 1. 2015 tréninkový seminář pod vedením Lenky Dvorské – hlavní lektorky SNAG v ĆR, Miroslava Lidinského, Pavla Bambouska a Jany Brabníkové – z CZDGA.
Praktický trénink taktéž vedl Vítězslav Holý (Mladé Buky), který bude hlavním trenérem golfové akademie Janské Lázně. Studentům je k dispozici speciální golfový vertikalizační vozík Paragolfer a výuková sada SNAG.

Na instruktážní schůzku zavítali i bývalí žáci školy, kteří budou absolvovat tuto akademii.

V rámci projektu České golfové asociace hendikepovaných Golf bez bariér jsou na resortu Mladé Buky ve třetí fázi připraveny podmínky k následnému tréninku pokročilejších hráčů.

Již v této chvíli se z účastníků akademie díky svému talentu a nadšení vykrystalizovali dva asistenti Jan Forbelský a Pavla Milichovská, kteří budou pomáhat a zároveň dohlížet nad touto volnočasovou aktivitou i mimo pravidelné tréninky.

Děkujeme tímto za učebnicový příklad spolupráce školy a golfového resortu. Zejména bychom rádi poděkovali Mgr. Janě Marešové, ředitelce školy a panu Janu Grundovi ml., generálnímu manažerovi Mladé Buky.

Men's Sneaker Hub Online